توضیحات

  مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: 16

چکیده:

ادبیات و جامعه همواره بر هم تأثیر گذاشته اند. تأثیرِ ادبیات بر جامعه از آغاز بر همگان مبرهن بوده است. شاعران و نویسندگانِ هر ملّتی در جستجوی کلامی بودند که بتواند در دلِ مخاطبان نفوذ کند. اما تأثیرِ جامعه بر ادبیات چیست و این تأثیر چگونه در اثرِ ادبی ظاهر می شود؟ این سؤالی است که ذهنِ منتقدانِ جامعه شناختی را به خود مشغول داشته است. لوسین گلدمن و جرج لوکاچ دو تَن از منتقدین جامعه شناختی دربابِ نحوه تأثیرِ جامعه بر اثرِ ادبی اندیشیده اند. آنها اثرِ ادبی را به عنوانِ بهترین مرجعِ شناختِ جامعه در نظر گرفته اند. با در نظرگرفتن این تفکرِ جامعه شناختی، می خواهیم رمانِ آینه های دردار نوشته هوشنگ گلشیری را که در سالِ 1371 به رشته تحریر درآمده است ؛ به عنوانِ آینه شناختِ برخی از واقعیت های اجتماعی ایران موردِ مطالعه قراردهیم. در این مقاله، فقط در نظر داریم ساختارهای معناداری که در این رمان سرنوشتِ گروهِ اجتماعی « مهاجرین » را به تصویر در می آورند از ورایِ شخصیتِ ابراهیم که شخصِ اول داستان، ابراهیم بیابیم. او در ظاهر او اتفاقات و حوادثی را بازگو می کند که در یافتنِ هویتِ گمشده اش یاری می رسانند. اما در حقیقت، گلشیری در این رمان زیرِ نقابِ ابراهیم ویژگیهای اجتماعی این قشرِ اجتماعی را به نمایش می گذارد. حال ببینیم نویسنده چگونه و با چه سبکی جهان بینی و نوعِ نگرشِ این گروه اجتماعی نسبت به جهان را باز می آفریند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید

سوالات و نظرات شما

برچسب ها

دانلود مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) با word, پروژه word مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs), دانلود سورس مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) با word, سیستم مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) با word, مدیریت مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) به زبان word, مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) با word, پروژه دانشجویی مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs), مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) به زبان word, مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) در word, سیستم مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) تحت word, دانلود پروژه مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs), سورس پروژه مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) به زبان word, مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) با فایل ورد (word), پروژه فایل ورد (word) مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs), مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) به زبان فایل ورد (word), مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) در فایل ورد (word), سیستم مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) تحت فایل ورد (word), دانلود پروژه مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) با word, پروژه مقاله تحلیلِ جامعه شناختی رمانِ آینه های در دار هوشنگ گلشیری با نگاهی به تئوریهای لوسین گلدمن (Lucien Goldmann) و ژرژ لوکاچ (Georges Lukacs) به زبان فایل ورد (word), سایت پروژه word, دانلود پروژه word, سایت پروژه, پروژه دات کام,
Copyright © 2014 papers.cpro.ir